ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«AMAZING STYLE»

 

 1. Η Ανώνυμη Eταιρία με την επωνυμία «DAM ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής καλουμένη χάριν συντομίας «DAM PRODUCTIONS»), η οποία εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, με Α.Φ.Μ. 997883153 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον κο Ανδρέα Κουρή (εφεξής καλούμενη η«Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «AMAZING STYLE» (εφεξής καλουμένη η «Ενέργεια»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 02.03.2018 έως και 09.03.2018, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Ο «Διαγωνισμός» αφορά την κλήρωση νικητών που θα κερδίσουν μέσα απο διαγωνισμό την δυνατότητα να παρευρεθούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του τελικού νικητή της «Ενέργειας». Tα δώρα που αναφέρονται κατωτέρω, υπό όρο 5 παρέχονται από την «Διοργανώτρια».  Τα δώρα θα παρέχει στους νικητές η  εταιρία DAM PRODUCTIONS.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον «Διαγωνισμό» μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της «Διοργανώτριας», της Athens Metro Mall, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού. Ανήλικοι άνω των 13 ετών μπορούν να συμμετέχουν στην «Ενέργεια», εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους αυτών, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
 3. Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της «Ενέργειας» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 02.03.2018, ώρα [09:00:00] έως 09.03.2018, ώρα [21:00:00] με διάρκεια διεξαγωγής «Διαγωνισμού» μέσω κονωνικού δικτύου το χρονικό διάστημα από 02.03.2018, ώρα [09:00:00] έως 08.03.2018, ώρα [23:59:00] (εφεξής καλουμένη «Διάρκεια»).
 4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στον «Διαγωνισμό», με τον ακόλουθο τρόπο.

Ο ενδιαφερόμενος (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων»), αφού επισκεφτεί τη ιστοσελίδα Madwalk.gr και ενημερωθεί για τον πλήρη μηχανισμό της συμμετοχής στον «Διαγωνισμό» θα πρέπει να αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό το κοινωνικό μέσο Instagram, φωτογραφία της επιλογής του και να χρησιμοποιήσει τις αναφορές που απαιτούνται (hashtags) ώστε να συμμετάσχει στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που θα παρευρεθούν σε εκδήλωση για την ανάδειξη του τελικού νικητή της «Ενέργειας»

O «Συμμετέχων» μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση του «Διαγωνισμού» για τη διεκδίκηση των δώρων που αναφέρονται κατωτέρω υπό τον όρο 5. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου στο Διαγωνισμό (κατά τον παραπάνω όρο 2), απαιτείται η συναίνεση του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή του τυχόν επιτρόπου του, καθώς και η αποδοχή των όρων από τον τελευταίο. Αφού αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να πάρει μέρος στο «Διαγωνισμό». Έπειτα, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί άμεσα μέσα από τον κοινωνικό μέσο instagram, μέσω προσωπικού μηνύματος για την τελική ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης για την ανάδειξη του νικητή του «Διαγωνισμού», που ορίζεται στις 09.03.18 και ώρα 17.00 στον χώρο του Athens Metro Mall, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Αγιος Δημήτριος.

 

Κάθε Συμμετέχων, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Επίσης, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα να κερδίσει μια φορά καθ’ όλη τη «Διάρκεια» της προωθητικής ενέργειας. Με τη συμμετοχή του ο «Συμμετέχων» παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Περαιτέρω ο Συμμετέχων παραχωρεί τη διαρκή συναίνεσή του στη Διοργανώτρια για τη δημοσίευση και χρήση του ονόματός του για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς αναφορικά με το προϊόν ATHENS METRO MALL. Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα των Συμμετεχόντων δύνανται να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστική και εμπορική προώθηση των προϊόντων  του ATHENS METRO MALL, η δε συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή του και εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων για χρήση του ονόματός τους άνευ ανταλλάγματος. Επιπλέον παραχωρει την συναίνεσή του στην Διοργανώτρια για την δημοσίευση και χρήση του ονόματός του και φωτογραφικού υλικού, με τον ίδιο, για την χρήση και προβολή του μέσα στον χώρο του ATHENS METRO MALL, σε προωθητικό υλικό, διάρκειας ένας (1) μήνα. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα υποβληθέντα προσωπικά του στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

 1. Δώρα

5.1. Ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει, μία πρόσκληση για την εκδήλωση MADWALK 2018 BY SERKOVA, την δυνατότητα παρουσίας του στα παρασκήνια της εκδήλωσης MADWALK 2018 BY SERKOVA, δωροεπιταγή του ποσού των 100 ευρώ (εκατό ευρώ) καταστήματος του ATHENS METRO MALL, την δημοσίευση της φωτογραφίας του και του ονόματός του σε προωθητικό υλικό μέσα στον χώρο του ATHENS METRO MALL, με διάρκεια έναν (1) μήνα.

5.2. Η «Ενέργεια» θα ολοκληρωθεί με την τελική ανάδειξη του νικητή σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Athens Metro Mall στις 09/03/2018 και ώρα 17.00.

5.3. Κατα την διάρκεια της εκδήλωσης θα παραστεί κριτική επιτροπή η οποία θα επιλέξει και τον τελικό νικητή της «Ενέργειας» μέσα απο το σύνολο των νικητών του «Διαγωνισμού»

5.4. Από τον «Διαγωνισμό» θα αναδειχθουν 15 νικητές, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσα απο το κοινωνικό μέσο instagram για την επιλογή τους ώστε να παρευρεθούν στην εκδήλωση για την ανάδειξη του τελικού νικητή της «Ενέργειας»

5.5. Όλοι οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα του διαχειριστή της ιστοσελίδας Μadwalk στο κοινωνικό μέσο Instagram.

5.6. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

5.7. Η «Διοργανώτρια» δεν αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, από και προς το σημείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η «Ενέργεια».

6 . Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην Ενέργεια.

 1. Η «Διοργανώτρια» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο κοινωνικό μέσο ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω η «Διοργανώτρια» δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη λήψη των δώρων από τους τυχερούς ή για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των τυχερών εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία.
 2. Η «Διοργανώτρια» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει την Ενέργεια ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της Ενέργειας. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η «Διοργανώτρια» μπορεί επίσης να διακόψει για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσει την Ενέργεια χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η «Διοργανώτρια» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Ενέργειας οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν καλύπτει ουδέν κόστος, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των τυχερών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
 3. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 4. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.
 5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε νικητής της «Ενέργειας» έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

12 .Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της «Ενέργειας», για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή  ή των συνεργατών τους,  (ή ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας).

 1. Ο Συμμετέχων δεν έχει ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ATHENS METRO MALL ή της Διοργανώτριας.
 2. Η συμμετοχή στην «Ενέργειας» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση του «Συμμετέχοντα» από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της «Διοργανώτριας».
 3. Πληροφορίες – Παράπονα: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.facebook.com/MadWalkTheFashionMusicProject/ Επίσης, όσο αφορά την παραλαβή των δώρων, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-6665669 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00-18.00. Υπεύθυνος επικοινωνίας Άγγελος Μοσχονάς.
 4. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
back to top